6 tips för att ta företaget igenom lågkonjunkturen 

Sverige spås gå in i en lågkonjunktur under 2023 och det är något vi alla kommer att märka av på ett eller annat sätt.

Lågkonjunkturer är en naturlig del av ekonomiska cykler och har oftast betydande effekter på företag och arbetsmarknaden. När vi går in i en lågkonjunktur minskar efterfrågan på varor och tjänster, vilket leder till minskad produktion och nedskärningar inom många företag. En del företag tvingas minska sin personalstyrka och andra företag blir tvungna att stänga ner helt.

Lågkonjunkturen kan också innebära möjligheter för vissa företag att expandera genom att köpa upp mindre företag eller investera i nya produktionsmetoder. Det är därför viktigt att förstå hur en lågkonjunktur kan påverka just ditt företag och arbetsmarknaden och att du har en strategi för att hantera dess konsekvenser.

Här delar vi med oss av våra bästa tips för att ditt företag ska klara sig bäst genom lågkonjunkturen:

1. Se till att företaget har en budgetkalkyl

Under en lågkonjunktur är det viktigt att företaget har en budgetkalkyl eftersom det kan hjälpa er att hantera era finansiella resurser effektivt och undvika onödiga utgifter. En budgetkalkyl kan också hjälpa ditt företag att identifiera inom vilka områden ni kan minska era kostnader och på vilka områden ni behöver satsa mer för att öka er lönsamhet.

Dessutom kan en budgetkalkyl ge er en tydlig översikt över era pengar och hjälpa er att planera för framtida investeringar och expansion. Detta leder oss osökt vidare in på nästa tips som är att ni bör upprätta en likviditetsplanering.

2. Upprätta en likviditetsplanering

I en lågkonjunktur bör företaget upprätta en likviditetsplanering för att säkerställa att ni har tillräckligt med pengar för att klara av era kortfristiga ekonomiska åtaganden. Det kan hjälpa er att undvika likviditetsproblem och förseningar i betalningar som kan leda till allvarliga ekonomiska konsekvenser för företaget.

Genom att planera för er likviditet kan företaget också identifiera eventuell brist på pengar ii förväg och vidta åtgärder för att hantera detta. Det kan också ge er en bättre förhandlingsposition gentemot kreditgivare och långivare eftersom det visar att ni har en tydlig plan för att hantera er likviditet under lågkonjunkturer.

3. Diversifiera företagets produktportfölj eller marknader

Öka er överlevnadschans genom att diversifiera produktportföljen eller de marknaden ni verkar på. Kan ni utveckla nya produkter eller erbjuda tjänster som riktar sig till andra målgrupper kan företaget minska sin sårbarhet för ekonomiska svängningar. Diversifiering kan också innebära att ni söker nya marknader genom att till exempel expandera till andra geografiska områden eller marknadssegment.

4. Fokusera på era kunder

Under en lågkonjunktur bör ni sätta kunden i fokus och anpassa era produkter och tjänster efter kundernas behov och önskemål. Förstår ni kundens behov kan ni skapa mer värdefulla erbjudanden och er konkurrenskraft. Att fokusera på kunden kan också innebära att ni förbättrar kundupplevelsen genom att förbättra kundservice, erbjuda bättre betalningsvillkor eller utveckla nya distributionssätt för era kunder.

5. Minska era kostnader

Ni bör identifiera onödiga kostnader och minska dem så mycket som möjligt. Det kan innebära att ni minskar personal, hyr billigare lokaler eller minskar era inköpskostnader. Ni bör också se över era finansiella utgifter och förhandla med leverantörer för att förbättra betalningsvillkor.

6. Ha en investeringsstrategi

Om ni har en god ekonomi kan ni dra nytta av en lågkonjunktur genom att investera i nya teknologier, produktionsmetoder eller marknader för att öka konkurrenskraften och även expandera på lång sikt. Detta kan också innebära att ni tar tillfället i akt att förvärva andra företag eller tillgångar som är tillgängliga till ett lägre pris under en lågkonjunktur. Säkerställ dock att investeringarna görs med försiktighet och att de är i linje med företagets övergripande strategi och mål.

Ta hjälp av MoveByNumbers för att förbereda ditt företag inför lågkonjunkturen

Vi på MoveByNumbers har mer än 30 års erfarenhet av ekonomi och redovisning med erfarenhet av att leda bolag i både hög- och lågkonjunkturer. MoveByNumbers ägare och grundare Jonny Boström har bland annat arbetat tillsammans med konkursförvaltare och gjort utredningar om hur företagen borde ha agerat innan konkursen. Dessutom har vi hjälpt flera företag med kontrollbalansräkningar, likviditetsbudget och lönsamhetskalkyler.

Jonny Boström har tidigare varit COO på den nydanande revisions- och redovisningsbyrån Deskjockeys, ekonomichef på bank och försäkringsbolag och ekonomi och digitaliseringskonsult.

Vi hjälper er att klara er igenom lågkonjunkturen på bästa sätt och vi är bara ett samtal bort! Kontakta oss idag!