Vad kan jag dra av för som artist?

Artister har precis som andra företag kostnader för att bedriva sin verksamhet och som artist finns det kostnader som är avdragsgilla oavsett om du driver din verksamhet som företag eller privatperson. En kostnad kan vara avdragsgill om den är kopplad till en näringsverksamhet eller en annan form av inkomstgenererande verksamhet såsom din verksamhet som artist. Det innebär att du kan dra av kostnaden från din inkomst och därigenom minska den beskattningsbara vinsten eller inkomsten. Det i sin tur leder till lägre skatt att betala.

Det finns en del regler och begränsningar när det gäller vad som kan anses vara avdragsgillt och det är viktigt att du gör rätt när det gäller avdragsgilla kostnader. Nedan får du några exempel på vilka kostnader som kan vara avdragsgilla om du är verksam som artist men även i dessa kategorier finns regler och begränsningar. Kontakta gärna oss på MoveByNumbers för att få hjälp med vad som gäller i just ditt fall.

Kostnader för musikutrustning och inspelning

Du har möjlighet att dra av kostnader för inköp, underhåll och reparation av musikutrustning samt inspelning. Musikutrustning kan vara sådant som gitarrer, trummor, förstärkare och mikrofoner. Även kostnader för att spela in kan vara avdragsgilla och dessa kostnader kan vara sådant som hyra av en studio och till exempel anlitande av ljudtekniker.

Turnékostnader

Dina kostnader för resor, logi, mat och liknande kan vara avdragsgilla i vissa fall om de är nödvändiga för att bedriva din inkomstgenererande verksamhet som artist. Detta kan inkludera olika typer av kostnader som är direkt relaterade till turnén såsom hyra av utrustning, lokaler och lön till musiker och teknisk personal.

Kostnader för utbildning och träning

Kostnader du har för utbildning och träning som är nödvändiga för att förbättra dina färdigheter och prestationer som artist kan vara avdragsgilla. Nyckelregeln är att utbildningen eller träningen är nödvändig för att bedriva verksamheten och inte är en allmän utbildning eller träning.

Kostnader för marknadsföring

Kostnader du har för att marknadsföra dig som artist och dina aktiviteter kan dras av, i denna kategori ryms sådant som tryckning av marknadsföringsmaterial och annonsering i olika analoga och digitala kanaler. Även kostnader för att anlita en manager eller agent är i många fall avdragsgilla.

Administration och avgifter

De flesta verksamheter behöver regelbundet hjälp av en redovisningsbyrå eller en revisor för att hantera sin redovisning och administration, denna kostnad är avdragsgill. Advokatkostnader för hjälp med att till exempel upprätta avtal är avdragsgilla. Även kostnader för licenser och medlemsskap relaterade till den inkomstdrivande verksamheten kan dras av i vissa fall.

Avdragsgilla kostnader måste vara direkt relaterade till ditt arbete som artist och avdragsreglerna kan vara komplicerade. Vi hjälper dig gärna att göra rätt, kontakta oss på MoveByNumbers för att få hjälp med vad som gäller för just dig.

Vi avlastar er genom att göra det vi är bäst på – skapa struktur, ordning och reda så ni kan växa. Våra redovisningstjänster utgör basen av det vi kan erbjuda. Vi arbetar alltid med fasta priser och vi är 100% digitala. All bokföring sker online enligt god redovisningssed. Kontakta oss idag, vi är bara ett samtal bort! Om du vill ha tips på vad du ska tänka på när du ska välja redovisningsbyrå har vi samlat de viktigaste åt dig.