Nytt år och nystart på företagets verksamhet.

Nu är det hög tid att fundera på hur ni kan skapa tillväxt och öka lönsamheten.

Här är fyra tips vad ni bör tänka på:

1. Vilket värde levererar ni till kunderna?

Kan ni uttrycka värdet som ni levererat i ord? Vad innebär värdet?
Det kan t ex vara relevant information som är kvalitetssäkrad och som möjliggör att era kunder kan leverera sina tjänster till sina kunder.

Värdet kan vara att era kunder känner sig trygga och vet att de har gjort det som krävs enligt lagar, regler och förväntningar.

Fundera igenom hur ni bäst kan beskriva det värde som ni levererar till era kunder.  Försök även att sätta en känsla på hur det levererade värdet skapar.

Det kommer ni att kunna använda när ni ska motivera för era kunder varför ni behövs och varför de ska köpa just från er.

2. Säljer ni rätt tjänster? Vad har era kunder för behov?

Hur ofta gör ni en inventering av era tjänster och justerar så att de tjänster som ni levererar verkligen skapa värde åt era kunder?
Alla tjänsteföretag bör löpande göra övningen att ifrågasätta om de tjänster som nu levereras på bästa sätt skapar värde åt kunderna.

Genom att göra en inventering och ifrågasätta tjänsterna ni levererar kommer ni själva att kunna göra anpassningar på ett mer proaktivt sätt. De tjänster ni levererar – vad kan ni:  ändra?  Utveckla? sluta göra?  börja göra?
För att säkerställa att era tjänster levererar ett bättre värde.

Ett bra sätt att fånga upp eventuella justeringar av era tjänster är att lyssna på era kunder, det kan ske både i kundmöten och i enkäter.

Lyssna ordentligt och ställ öppna frågor. Undvik frågor som ”Är du nöjd med de tjänster vi har levererat?”

Prova istället: ”Kan du beskriva hur de perfekta tjänsterna vore för er? Och hur skulle utförande och leverans av de perfekta tjänsterna kunna se ut?”

3. Har ni rätt kunder?

Tar ni emot alla kunder eller hur väljer ni vilka kunder ni ska arbeta med? I början måste de flesta företag ta emot i princip alla kunder. På längre sikt bör man fundera igenom vilka kunder man vill ha. Varför kämpa med dåliga kunder som tar energi och kostar mer än de ger?

Ett första steg att ta för att se över sina kunder är att göra en inventering av befintliga kunder och även ta fram kontrollfrågor som ni ställer er när ni ska ta emot nya kunder.

Här är förslag på kontrollfrågor att ställa:

  • Behöver kunden hjälp, går det att konkretisera och förtydliga vad behovet är?
  • Kan ni hjälpa kunden med de behov som de har? Har ni kompetens, erfarenhet och är insatta i de aktuella frågeställningar som finns kring behoven?
  • Finns det fler kunder som har samma behov, så att det kan löna sig att specialisera sig inom det här området?
  • Kan och vill kunderna betala för den hjälp som ni kan erbjuda?
  • Vill ni arbeta med den här typen av kunder? Ger det er energi, utveckling eller annan tillfredsställelse?

Om svaret är nej på en eller flera av kontrollfrågorna – då bör ni verkligen fundera en gång till om det är en kund som ni ska ha.

4. Har ni rätt pris? Tar ni betalt för det värde ni levererar?

Hur sätter ni era priser? Tar ni betalt för det värde ni levererar och den kompetens och erfarenhet som ni har?

De flesta tjänsteföretag har historiskt tagit betalt per timme med en timpenning och betalning per nedlagd tid. Många som debiterar per timme brukar skriva av en del timmar då de anser att man inte kan ta betalt för viss tid för t ex utbildning, oklarheter mm. På samma sätt händer det att man gör uppskrivning och lägger på antal timmar om arbetet gick väldigt snabbt och utan problem.

I båda fallen lurar man sig själv och i det senare kan det t o m vara bedrägeri då man i avtalen brukar skriva just ”debiteringen baserar sig på faktiskt arbetad tid”.

Hur kan man då gå tillväga för att sätta rätt pris där man även beaktar erfarenhet, kompetens, komplexitet i just det här fallet mm? Vi på MoveByNumbers arbetar med värdebaserat pris som är överenskommet i förskott med våra kunder.

Värdebaserad prissättning är en strategi för att sätta priser främst baserat på en kunds upplevda värde av en produkt eller tjänst. Värdeprissättning är kundfokuserad, vilket innebär att företag baserar sin prissättning på hur mycket kunden anser att en produkt är värd.

För dig som levererar tjänster är det ett nytt sätt att tänka där fokus istället hamnar på hur man fångar upp hur mycket kunden tycker att tjänsterna är värda. Det krävs mer dialog och att ni som tjänsteleverantör måste lyfta fram värdet av att tjänsterna levereras på korrekt sätt och hur ni har bidragit till att skapa värdet.

Den stora fördelen med fasta priser är att det finns incitament för både kunden och er som leverantör att arbeta på att utföra allt så effektivt som möjligt. Med timpriser är istället all effektivisering åtgärder som minskar intäkterna, det finns alltså ingen anledning att man med timpriser ska sträva efter att göra arbetet bättre.

Om ni inte redan har fasta priser är vårt råd att gå över till det, börja i liten skala och testa er fram.

 Vi har flerårig erfarenhet

De råd och tips som vi nämner ovan baseras på flerårig erfarenhet av att arbeta med att förädla tjänster, välja rätt kunder och ha fasta priser där kunderna och vi tillsammans strävar efter att hela tiden förbättra och effektivisera.

Vi hjälper er gärna på vägen och ser till att ni får den bästa starten på året.