Vad är bokföring?

Vad är bokföring?

Varför ska du bry dig om bokföring? Här förklarar vi kort varför det är viktigt med bokföring och vilken nytta den gör.