Företagstjänster

Våra företagskunder är erfarna och ställer höga krav. De vet vad de behöver och kraven på oss att leverera rätt tjänster med hög kvalitet är stora. Vi har hjälpt mer än 500 företag att fokusera på att utveckla sin verksamhet, skapa lönsamhet och tillväxt.

Kontakta oss

Företags-tjänster

Våra företagskunder är erfarna och ställer höga krav. De vet vad de behöver och kraven på oss att leverera rätt tjänster med hög kvalitet är stora. Vi har hjälpt mer än 500 företag att fokusera på att utveckla sin verksamhet, skapa lönsamhet och tillväxt.

Kontakta oss

Bokföring och redovisningstjänster

Vi hjälper er att utveckla ert bolag. Att bli mer digitala och effektiva så ni kan fokusera på det ni är bäst på – er affär. Vi avlastar er genom att göra det vi är bäst på – skapa struktur, ordning och reda så ni kan växa. 

Våra redovisningstjänster utgör basen av våra tjänster vi kan erbjuda.

Vi arbetar alltid med fasta priser och du kan öka eller minska tjänster från oss när din verksamhet ändras. Vi är 100% digitala och all bokföring sker online enligt god redovisningssed.

Bokföring och redovisnings-tjänster

Vi hjälper er att utveckla ert bolag. Att bli mer digitala och effektiva så ni kan fokusera på det ni är bäst på – er affär. Vi avlastar er genom att göra det vi är bäst på – skapa struktur, ordning och reda så ni kan växa.

Våra redovisningstjänster utgör basen av våra tjänster vi kan erbjuda.

Vi arbetar alltid med fasta priser och du kan öka eller minska tjänster från oss när din verksamhet ändras. Vi är 100% digitala och all bokföring sker online enligt god redovisningssed.

Våra standardpaket är följande:

Alternativ 1

”Du gör det”

Alternativ 2

”Vi gör det”

Ni som kund utför redovisningen löpande i Visma eEkonomi, inklusive:

 • Kundfakturering
 • Leverantörsfakturor
 • Rapportering av moms

Ni som kund utför:

 • Kundfakturering
 • Godkänner leverantörsfakturor
 • Godkänner betalningar på banken

Månadsvis

MoveByNumbers stämmer av redovisningen månadsvis.

Månadsvis

MoveByNumbers tar hand om bokföringen löpande i Visma eEkonomi, inklusive:

 • Leverantörsfakturor
 • Rapportering av moms
 • Avstämning av redovisningen månadsvis

Möte sätts upp kvartalsvis, fysiskt eller via MS Teams.

Årsvis

MoveByNymbers upprättar bokslut, årsredovisning och bolagsdeklaration.

Möte sätts upp kvartalsvis, fysiskt eller via MS Teams.

Årsvis

MoveByNumbers upprättar bokslut, årsredovisning och bolagsdeklaration.

Uppstartskostnad

Uppstartsmöte, dokumentation, behörigheter och introduktionsutbildning i bokföringssystemet: 4 500 kr

Uppstartskostnad

Uppstartsmöte, dokumentation, behörigheter och introduktionsutbildning i bokföringssystemet: 3 500 kr

Fast pris per månad

Support, avstämningar, möten och rådgivning: 2 000 kr

Fast pris per månad

Redovisning, support, avstämningar, möten och rådgivning (upp till 10 trans/månad) 3 000 kr

Fast pris per år

Bokslut, årsredovisning enligt K2 och bolagsdeklaration: 8 000 kr

Fast pris per år

Bokslut, årsredovisning enligt K2 och Bolagsdeklaration: 7 000 kr

Tilläggstjänster

 • Kvittohantering digitalt
 • Löneförberedelser och bokföring av lön
 • Rapportering av arbetsgivaravgifter, AGI
 • K10 blankett för fåmansdelägare
 • Årsredovisning enligt K3
 • Kassaflödesrapport
 • Budget
 • Affärsplan

Tilläggstjänster

 • Kvittohantering digitalt
 • Löneförberedelser och bokföring av lön
 • Rapportering av arbetsgivaravgifter, AGI
 • K10 blankett för fåmansdelägare
 • Årsredovisning enligt K3
 • Kassaflödesrapport
 • Budget
 • Affärsplan

Våra standardpaket är följande:

Alternativ 1

”Du gör det”

Ni som kund utför redovisningen löpande i Visma eEkonomi, inklusive:

 • Kundfakturering
 • Leverantörsfakturor
 • Rapportering av moms

Månadsvis

MoveByNumbers stämmer av redovisningen månadsvis.

Möte sätts upp kvartalsvis, fysiskt eller via MS Teams.

Årsvis

MoveByNymbers upprättar bokslut, årsredovisning och bolagsdeklaration.

Uppstartskostnad

Uppstartsmöte, dokumentation, behörigheter och introduktionsutbildning i bokföringssystemet: 4 500 kr

Fast pris per månad

Support, avstämningar, möten och rådgivning: 2 000 kr

Fast pris per år

Bokslut, årsredovisning enligt K2 och bolagsdeklaration: 8 000 kr

Tilläggstjänster

 • Kvittohantering digitalt
 • Löneförberedelser och bokföring av lön
 • Rapportering av arbetsgivaravgifter, AGI
 • K10 blankett för fåmansdelägare
 • Årsredovisning enligt K3
 • Kassaflödesrapport
 • Budget
 • Affärsplan

Alternativ 2

”Vi gör det”

Ni som kund utför:

 • Kundfakturering
 • Godkänner leverantörsfakturor
 • Godkänner betalningar på banken

Månadsvis

MoveByNumbers tar hand om bokföringen löpande i Visma eEkonomi, inklusive:

 • Leverantörsfakturor
 • Rapportering av moms
 • Avstämning av redovisningen månadsvis

Möte sätts upp kvartalsvis, fysiskt eller via MS Teams.

Årsvis

MoveByNumbers upprättar bokslut, årsredovisning och bolagsdeklaration.

Möte sätts upp kvartalsvis, fysiskt eller via MS Teams.

Årsvis

MoveByNumbers upprättar bokslut, årsredovisning och bolagsdeklaration.

Uppstartskostnad

Uppstartsmöte, dokumentation, behörigheter och introduktionsutbildning i bokföringssystemet: 3 500 kr

Fast pris per månad

Redovisning, support, avstämningar, möten och rådgivning (upp till 10 trans/månad) 3 000 kr

Fast pris per år

Bokslut, årsredovisning enligt K2 och Bolagsdeklaration: 7 000 kr

Tilläggstjänster

 • Kvittohantering digitalt
 • Löneförberedelser och bokföring av lön
 • Rapportering av arbetsgivaravgifter, AGI
 • K10 blankett för fåmansdelägare
 • Årsredovisning enligt K3
 • Kassaflödesrapport
 • Budget
 • Affärsplan

Utbildning och föreläsningar

Många företagare upplever en frustration att hålla reda på alla nya regler. Vi på MoveByNumbers är vana föreläsare och utbildare. Vi lär våra kunder på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur man tillämpar regler i praktiken. Vilka nya regler behöver ni lära er?

Vi föreläser och utbildar inom:

Digitalisering och automatisering

Företagsutveckling, öka lönsamhet, tillväxtstrategier
Redovisning, bokföring och regelverk i praktiken
Excel

Rådgivning och konsultationer

Många företag jobbar ineffektivt och skulle behöva digitalisera och automatisera. Vi på MoveByNumbers effektiviserar redovisning och administration och har hjälpt mer än 500 företag att fokusera på att utveckla sin verksamhet, skapa lönsamhet och tillväxt. Hur effektiva är ni?

Vi erbjuder stöd och verktyg inom:

Digitalisering, integrationer och automatisering
Övergång till digitala lösningar med beprövad metodik
Kommunikation via Office365 internt och externt
i
GDPR i praktiken

Kontakta oss

3 + 10 =