Hur sent kan jag fakturera för ett framträdande?

Är du artist vet du att yrket till stor del handlar att följa din passion och sprida glädje genom framträdanden och kreativt uttryck. För konstnärliga själar som artister kan fakturering och ekonomi vara mindre prioriterade områden.

Det är här vikten av att balansera passion och ekonomi blir avgörande för att du ska kunna upprätthålla en hållbar ekonomisk verksamhet och fortsätta att ägna dig åt din passion som försörjning. Som artist är det viktigt att du förstår och hanterar din fakturering i tid, med hänsyn till både betalningsvillkor och preskriptionslagen, så att du får betalt för ditt arbete.

Kom överens om betalningsvillkor och faktureringsrutiner

Hur sent du kan fakturera för ett framträdande beror bland annat på de avtal som har ingåtts mellan dig som artist och arrangören eller kunden. Avtalade betalningsvillkor och faktureringsrutiner styr vanligtvis när fakturor ska skickas.

Som artist bör du tillsammans med arrangören eller kunden, fastställa betalningsvillkor och faktureringsrutiner som passar för båda parter. Det är alltid en fördel att komma överens om dessa villkor i förväg för att undvika missförstånd eller förseningar.

Om inga specifika betalningsvillkor har avtalats så är en bra huvudregel att följa som företagare att skicka din faktura i nära anslutning till avslutat arbete, det vill säga så snart som möjligt efter ditt framträdande.

Vad säger preskriptionslagen?

En faktura utgör en fordran på betalning och enligt preskriptionslagen finns det en tidsbegränsning för när en fordran preskriberas och inte längre kan drivas in. För näringsidkare gäller normalt en preskriptionstid på 10 år, medan preskriptionstiden för fordringar gentemot konsumenter är 3 år. Detta innebär att du förlorar rätten att få fakturan betald om du inte fakturerar inom den givna tidsramen. Det är också vanligt att företag avtalar om en kortare preskriptionstid.

Har du missat att fakturera i tid?

Om du har fakturerat för sent enligt preskriptionslagen och fordran har preskriberats, innebär det att du inte längre kan driva in betalningen genom rättsliga medel. I en sådan situation rekommenderar vi att du tar kontakt med den som skulle betala fakturan och informera om förseningen.

Genom en öppen kommunikation kan du försöka förhandla fram en lösning eller kompromiss för att ändå få betalt, även om den rättsliga möjligheten inte längre finns.

MoveByNumbers har under åren hjälpt många artister med redovisning och bokföring. Vi kan hjälpa dig med din fakturering, påminnelser och automatiserade verktyg för att hålla koll på faktureringsperioder och säkerställa att betalningsvillkor följs. Genom att låta oss strukturera upp din ekonomi som artist eller sköta bokföring och redovisning blir det lättare för dig att hantera ekonomiska aspekter och samtidigt fortsätta att fokusera på det som driver din passion – framträdanden och utveckling!

Kontakta oss idag, vi är bara ett samtal bort!