Räntan på kvarskatt och anstånd höjs från 1 november

Från och med den 1 november höjs den låga kostnadsräntan på kvarskatt samt på anstånd med skatt, från 1,25 % till 2,5 %.

Nu får man äntligen intäktsränta på skattekontot igen vilket är första gången sedan 2017! Intäktsräntan på skattekontot är 1,125%.

Räntan ändras då den beräknas utifrån den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldväxlar. Höjningen sker på grund av att den genomsnittliga säljräntan har höjts.

Den höjda basräntan, från 1,25% till 2,5 % från och med den 1 november, påverkar också företag som har tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter.

Den höga kostnadsräntan höjs även den. Räntan som tas ut för skuld som inte är betalad senast på förfallodagen. Den höjs från 16,25 % till 17,5 %.

För att ta reda på vilket belopp som ska betalas inklusive den nya räntan går det att logga in på skatteverket.se. Intäktsräntan på belopp som är innestående på skattekontot höjs från 0 procent till 1,125 procent.

Fakta

Från och med den 1 november 2022 gäller följande räntesatser:

  • Intäktsränta: 1,125 %
  • Låg kostnadsränta: 2,5 %
  • Hög kostnadsränta: 17,5 %

Räntesatser fram till och med 31 oktober 2022:

  • Intäktsränta: 0 %
  • Låg kostnadsränta: 1,25 %
  • Hög kostnadsränta: 16,25 %

Mer information

På Skatteverket finns det mer information om räntor och dröjsmålsavgifter samt om att betala kvarskatt.