Vad gäller om jag från mitt företag skänker pengar till stöd åt Ukraina?

Företag får inte göra skattemässigt avdrag för en gåva till en ideell organisation.  Det är inget som förbjuder att man som företagare ger en gåva, men det är något som man måste justera för i deklarationen som ej avdragsgill kostnad.

Att få göra avdrag skattemässigt är kanske inte alltid det viktigaste. Ibland är det viktigare att kunna stödja något man verkligen brinner för.  Det viktigaste är istället för många att faktiskt kunna ge till de som behöver, oavsett skattekonsekvenser.

Som privatperson

Om du skänker gåvor privat är det möjligt att få skattereduktion för gåvor som du har gett till av Skatteverket godkända gåvomottagare.  Även andra förutsättningar måste vara uppfyllda:

  • Godkänd mottagare av Skatteverket, innan du ger gåvan
  • Gåvan är minst 200 kr vid samma gåvotillfälle
  • Du har skänkt minst 2000 kr under året
  • Det måste vara en penninggåva avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning