Bolagsskatten sänktes från 1/1 2021

Tänk på detta!  Den 1 januari 2021 sänktes bolagsskatten från 21,4 till 20,6%. Tänk på att det blir ett skattemässigt tillägg vid återföring av periodiseringsfond. Om företaget tidigare har gjort avsättning till periodiseringsfond som du återför i årets bokslut, då blir skatteberäkningen lite krångligare.

Du måste tänka på att du ska betala den skatt som gällde när du gjorde avsättningen – skillnaden mellan den skatten och 20,6% blir ett skattemässigt tillägg i deklarationen.