Jonny Boström. Foto: Louise Olsson

Tips inför nyåret 2022-2023

Det är redan december och bara ett par veckor kvar av 2022. Här är några konkreta tips att tänka på som kan vara värdefulla för ditt företag:

Starta nytt företag?

Planerar du att starta ett nytt aktiebolag kan det vara fördelaktigt att göra detta innan årsskiftet eftersom regelverket säger att du ska äga aktierna i bolaget vid nya årets ingång för att få räkna med årets gränsbelopp vid framtida utdelning.

Minska skatten med inköp innan nyår

Om du köper in förbrukningsinventarier som till exempel mobiler, datorer eller städutrustning innan årsskiftet kan du minska företagets vinst och därmed skatten. För att det ska klassas som förbrukningsinventarier behöver kostnaden vara maximalt 50 % av ett prisbasbelopp, dvs. 24 150 kr eller ha en livslängd på max tre år.

Överväg hur mycket du tar ut i lön

Du som driver aktiebolag kan för 2022 ta ut en utdelning på upp till 187 550 kronor till låg skatt (20 %) enligt förenklingsregeln, oavsett hur mycket du tar ut i lön. Har du personal och lönekostnader kan du få ett ännu högre utdelningsutrymme.

För utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2023 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2022 på minst 426 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 681 600 kr (9,6 IBB). Utdelningen deklareras på din K10 under  2024.

Extra inbetalning av pensionspremier

Ditt aktiebolag får dra av pensionspremier på upp till 35 % av den lön du tar ut. Vill du utnyttja detta för 2022 bör du göra avsättningen innan nyårsklockorna ringer.

Text:
Jonny Boström