Vad är bokföring?

Bokföring är kort sagt att systematiskt registrera och dokumentera ekonomiska transaktioner i ett företag. Att bokföra inkluderar att registrera intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i ett bokföringssystem eller manuellt, dessa händelser kallas bokföringsposter. Syftet med ett företags bokföring är att skapa en noggrann och pålitlig redovisning av de finansiella aktiviteterna i företaget. Underlaget kan sedan användas för att göra analyser och och fatta beslut baserat på informationen.

Varför ska ett företag bokföra?

Alla företag behöver ha kontroll och insikt i företagets ekonomiska transaktioner. Dessutom finns det lagstiftning, den så kallade Bokföringslagen, som kräver att de ekonomiska transaktionerna och aktiviteterna i ett företag bokförs. Bokföringen ger en tydlig bild av företagets finansiella ställning, inklusive intäkter, kostnader, tillgångar och skulder och är också underlag för att beräkna företagets skatter och avgifter.

Manuell eller automatiserad bokföring

Bokföring kan utföras manuellt eller genom användning av datorprogram, något de flesta företag idag gör, antingen själva eller genom att anlita en redovisningsbyrå. Genom att använda ett bokföringsprogram kan företaget göra bokföringsprocessen mer effektiv och minska risken för fel.

Oavsett om ett bokföringsprogram kan förenkla processen är det viktigt att ha en god förståelse för bokföringsprinciperna och hur man hanterar företagets ekonomi på ett korrekt sätt utifrån lagar och regler.

Vilka är fördelarna med att anlita en redovisningsbyrå eller bokföringsbyrå för sin bokföring?

Att ta hjälp av en redovisningsbyrå har flera fördelar, här är några av de främsta:

1. Expertis och erfarenhet

Genom att anlita en redovisningsbyrå får du tillgång till erfarna och kvalificerade redovisningskonsulter som har expertis inom bokföring och skattelagstiftning. De har också erfarenhet av att hantera olika typer av ekonomiska transaktioner för olika typer av företag i olika branscher och de kan ge dig råd och stöd i bokföringsfrågor som du själv kanske inte har kunskap om.

2. Spara tid

Om du inte är expert på bokföring och redovisning är risken stor att du lägger mycket tid och energi på att utföra den om du hanterar den själv, viktig tid som du kunnat investera i andra aktiviteter för att utveckla företaget. Genom att anlita en redovisningsbyrå kan du frigöra tid och resurser som kan användas för att fokusera på kärnverksamheten, såsom att utveckla era produkter, tjänster eller kundrelationer.

3. Minska risken för fel

Felaktigheter i bokföringen kan bli kostsamt att reda ut eftersom du med stor sannolikhet kommer att behöva anlita experter för att reda ut felaktigheterna. Men också eftersom en felaktig bokföring kan leda till allvarliga konsekvenser som böter och ännu värre rättsliga påföljder för företagets VD, styrelse och ägare. En redovisningsbyrå hjälper dig att minska risken för fel och säkerställer att bokföringen är korrekt och uppfyller lagkraven.

4. Hjälp med rapportering och beslutsunderlag

De flesta företag startas av en eller flera som vill erbjuda kunder en tjänst eller en produkt som de ser ett behov av, inte för att bokföring är deras expertis. Det innebär också att de flesta som startar ett företag inte är bäst lämpade att sköta sin egen bokföring och redovisning. Bokföringen är dock en process som måste genomföras och redovisningen är helt avgörande för att kunna få en översikt över företagets ekonomi och fatta välgrundade beslut om hur företagets resurser ska användas. Genom att anlita en redovisningsbyrå får företaget hjälp med finanasiell rapportering och analys av företagets ekonomi vilket i de allra flesta fall leder till en långsiktigt bättre ekonomi för företaget.

Låt MoveByNumbers sköta er bokföring

MoveByNumbers är en redovisningsbyrå i Stockholm. Vi är experter på redovisning och vi avlastar er genom att göra det vi är bäst på – skapa struktur, ordning och reda så ni kan växa. Våra redovisningstjänster utgör basen av det vi kan erbjuda. Vi arbetar alltid med fasta priser och vi är 100% digitala. All bokföring sker digitalt och enligt god redovisningssed.

Det här är vad några av våra kunder säger om oss:
Jag är otroligt nöjd med MoveByNumbers. MoveByNumbers är snabba, lätta att få kontakt med och med inställningen – det löser vi!”
Anita Johansson, Office Service on Site

Bara att veta att jag kan fråga MoveByNumbers om råd och att veta att min redovisning tas om hand av en professionell person känns bra. Jag gillar verkligen den personliga servicen och de får mig alltid att känna mig viktig som kund.”
Lucy Robertshaw, LucyJRobertshaw AB

Vill ni har hjälp med er bokföring? Kontakta oss på MoveByNumbers idag, vi är bara ett samtal bort!