Vad är en bokföringsbyrå?

En bokföringsbyrå är ett företag som erbjuder bokföringstjänster till andra företag. Bokföringsbyråns uppgift är att hantera och registrera alla ekonomiska transaktioner som görs i ett företag.

Bokföringsbyrån registrerar ekonomiska transaktioner i företagets bokföringsprogram, skapar fakturor som skickas till företagets kunder, betalar leverantörsfakturor och ser till att löner och skatter betalas med rätt belopp och i tid. Bokföringsbyrån sammanställer och lämnar in momsdeklarationer samt upprättar bokslut och årsredovisning för kunden.

Utöver att utföra ovanstående bokföringstjänster kan en bokföringsbyrå även ge råd kring företagets ekonomi och skatteregler.

Vad är bokföring?

Rent konkret är bokföring är att systematiskt registrera finansiella transaktioner och händelser för ett företag eller en organisation.

Bokföringen ska skapa en korrekt och tillförlitlig översikt över ett företags ekonomi och ge beslutsfattare möjlighet att fatta beslut baserat på denna information.Bokföringen är registreringar som vanligtvis sker i en bokföringsjournal eller ett bokföringssystem. Bokföringen kan utföras manuellt men är lämpligast att utföra i ett digitalt bokföringsprogram som t ex Visma eEkonomi som vi arbetar med.

Många företag anlitar en professionell bokföringsbyrå för att hjälpa till med bokföringen.

Vad gör en bokförare?

En bokförare är ansvarig för att registrera ett företags finansiella transaktioner och händelser i rätt ordning i företagets bokföringssystem. Bokförarens uppgift är att hålla företagets finansiella dokumentation i ordning och uppdaterad, för att göra det möjligt för företagsledningen att fatta välgrundade beslut.

Låt MoveByNumbers sköta er bokföring

Vi avlastar er genom att göra det vi är bäst på – skapa struktur, ordning och reda så ni kan växa. Våra bokföringstjänster utgör basen av det vi kan erbjuda. Vi arbetar alltid med fasta priser och vi är 100% digitala. All bokföring sker online enligt god redovisningssed. Kontakta oss idag, vi är bara ett samtal bort!