Vad är en redovisningsbyrå?

En redovisningsbyrå är ett företag med redovisningskonsulter som erbjuder hjälp och rådgivning med redovisningstjänster till andra företag och organisationer. Redovisningsbyråns tjänster kan inkludera bokföring, bokslutsarbete, deklarationer, lönehantering och rådgivning inom ekonomisk styrning. Många redovisningsbyråer erbjuder utöver redovisning även lönehantering och ibland även revision.

En redovisningsbyrå är vanligtvis specialiserad på att hantera ekonomiska transaktioner för andra företag och organisationer, vilket innebär att de kan hantera allt från små företag till större företag med flera verksamheter och anställda i olika branscher.

En redovisningsbyrå kan hjälpa ditt företag att upprätthålla en noggrann och effektiv ekonomisk rapportering, vilket kan bidra till bättre beslutsfattande och lönsamhet.

Vad gör en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult arbetar inom redovisningsområdet och ger råd och utför redovisningstänster till företag och organisationer. Redovisningsekonsulten hjälper kunder att hantera sina ekonomiska resurser genom att upprätta och underhålla den finansiella redovisningen. Redovisningskonsulten skapar och analyserar finansiella rapporter och hanterar skattedeklarationer och annan skattemässig dokumentation åt företaget.

En redovisningskonsult kan också erbjuda rådgivning och planering inom ekonomi och affärsutveckling. De kan ge dig råd om affärsstrategier, finansiell planering och budgetering, de kan även hjälpa ditt företag att fatta beslut om investeringar och andra finansiella frågor..

Vad är en auktoriserad redovisningskonsult?

Redovisningskonsulter kan vara auktoriserade av FAR eller SRF konsult. Auktorisationen är en metod som används för kvalitetssäkring av redovisningskonsulter som kontrolleras av branschorganisationerna SRF eller FAR. Auktorisationen innefattar krav på teoretisk kunskap, praktisk erfarenhet och godkänd examination. Redovisningskonsulter som är auktoriserade genomgår en kvalitetskontroll vart sjätte år och genomgår löpande fortbildning.

En redovisningskonsult kan vara anställd som en del av en redovisningsbyrå som erbjuder olika finansiella tjänster till kunder, uthyrd som redovisningskonsult till ett företags eknomiavdelning eller som frilansare eller anställd i eget bolag.

Låt MoveByNumbers sköta er redovisning

Vi avlastar er genom att göra det vi är bäst på – skapa struktur, ordning och reda så ni kan växa. Våra redovisningstjänster utgör basen av det vi kan erbjuda. Vi arbetar alltid med fasta priser och vi är 100% digitala. All bokföring sker online enligt god redovisningssed. Kontakta oss idag, vi är bara ett samtal bort! Om du vill ha tips på vad du ska tänka på när du ska välja redovisningsbyrå har vi samlat de viktigaste åt dig.