Hoppa till innehåll

Redovisningstjänster

Våra företagskunder är erfarna och ställer höga krav. De vet vad de behöver och kraven på oss att leverera rätt tjänster med hög kvalitet är stora. Vi har hjälpt mer än 500 företag att fokusera på att utveckla sin verksamhet, skapa lönsamhet och tillväxt.

Bokföring och redovisningstjänster

Vi hjälper er att utveckla ert bolag. Att bli mer digitala och effektiva så ni kan fokusera på det ni är bäst på – er affär. Vi avlastar er genom att göra det vi är bäst på – skapa struktur, ordning och reda så ni kan växa. 

Våra redovisningstjänster utgör basen av våra tjänster vi kan erbjuda.

Vi arbetar alltid med fasta priser och du kan öka eller minska tjänster från oss när din verksamhet ändras. Vi är 100% digitala och all bokföring sker online enligt god redovisningssed.

Våra tjänster

Vi har ett brett utbud av tjänster som vi tillsammans med dig som kund anpassar till vad just du och ditt företag behöver för att kunna utvecklas.

Affärsplan
Om du ska bilda ett nytt bolag eller utveckla ditt bolag så kan vi hjälpa dig ta fram en affärsplan.

Anläggningsregister
Vi upprättar anläggningsregister och löpande avskrivningar sker.

Arbetsgivaravgifter
I samband med dina löner hjälper vi dig med rapporteringen av dina arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

Balansrapporter
Varje månad ser du en balansrapport så du har koll på vilka tillgångar och skulder du har.

Bokföring
Medan du fokuserar på din verksamhet sköter vi din löpande bokföring.

Bokslut
Vi gör ditt bokslut och ser till att det blir korrekt.

Budget
För att du lättare ska kunna planera din verksamhet ger vi dig underlag för ditt arbete med din företagsbudget.

Inkomstdeklaration
Ditt företags inkomstdeklaration hjälper vi dig med och rapporterar också till Skatteverket.

Kassaflödesanalys
När och där det behövs kan vi hjälpa dig ta fram en kassaflödesanalys.

Kundfakturor
Vi kan fakturera dina kunder, följa upp betalningar samt skicka påminnelser när det behövs.

Kvittohantering
Du kan lätt hantera dina kvitton digitalt via en app.

Leverantörsfakturor
Vi sätter upp attestflöden, bokför och kan hantera betalning av dina leverantörsfakturor.

Likviditetsbudget
Vi hjälper dig ha koll på din likviditet och upprättar en budget så du får överblick på dina pengar in och ut.

Löner
Lönespecifikationer och din utläggshantering är något vi stöttar dig med.

Moms
Momsredovisningen är något som vi hjälper dig med samtidigt som vi håller koll på datum och momssatser.

Periodisk sammanställning
Vid försäljning till annat EU land kan vi hjälpa dig rapportera och skicka in en periodisk sammanställning till Skatteverket.

Redovisning
Vi kan hjälpa dig med din kompletta redovisning inkl löpande bokföring, fakturering, avstämningar och rapporter.

Resultatrapporter
Du ser månatliga resultatrapporter så du kan följa hur det går för ditt företag.

Starta upp nytt bolag
Om du ska utvidga eller starta upp ny verksamhet hjälper vi dig med det.

Årsredovisning
Vi gör din årsredovisning och ser till att Bolagsverket får den i tid.

Utbildningar

Utbildning och föreläsningar

Många företagare upplever en frustration att hålla reda på alla nya regler. Vi på MoveByNumbers är vana föreläsare och utbildare. Vi lär våra kunder på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur man tillämpar regler i praktiken. Vilka nya regler behöver ni lära er?

Vi föreläser och utbildar inom:

.   Digitalisering och automatisering
 
   Företagsutveckling, öka lönsamhet, tillväxtstrategier
 
   Redovisning, bokföring och regelverk i praktiken

Rådgivning och konsultationer

Många företag jobbar ineffektivt och skulle behöva digitalisera och automatisera. Vi på MoveByNumbers effektiviserar redovisning och administration och har hjälpt mer än 500 företag att fokusera på att utveckla sin verksamhet, skapa lönsamhet och tillväxt. Hur effektiva är ni?

Vi erbjuder stöd och verktyg inom:

.  Digitalisering, integrationer och automatisering
 
   Övergång till digitala lösningar med beprövad metodik
 
   Kommunikation via Office365 internt och externt
 
    GDPR i praktiken
Rekrytering

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter – vilket är en garanti och kvalitetsstämpel för våra kunder att vi är seriösa, har ansvarsförsäkring, har rutiner och processer på plats.

Som kund hos oss kan vara säker på att de personer som arbetar med din redovisning kontinuerligt håller sig uppdaterad om ändringar som sker inom branschen. 

Vi blir löpande kvalitetsgranskade av vår branschorganisation. Vi följer aktuella lagar, regler och rekommendationer.

rex-sigill-vi-arbetar-enligt

MoveByNumbers grundläggande principer

Oberoende av vilka tjänster du och ditt företag är i behov av, kan du vara säker på att MoveByNumbers alltid tillhandahåller:

- Personlig kontakt
- Kvalitetssäkrade leveranser
- Molnbaserad redovisning i realtid
- Personliga lösningar
- Stöd för affärsutveckling
- Rådgivning

- Rådgivning

MoveByNumbers kvalitetsstämpel

Vi eftersträvar att förse alla våra kunder med högkvalitativa tjänster. Vilka är era mål? Varför gör du det du gör?Tillsammans identifierar vi dina behov så att vi kan sätta upp ömsesidiga förväntningar för att säkerställa ett effektivt samarbete. Vi anpassar din programvarulösning och tillhandahåller molnbaserad redovisning i realtid, så att du kan använda redovisningen som grund för din affärsverksamhet. MoveByNumbers har lång erfarenhet av ekonomistyrning, redovisning och skatt. Vi är auktoriserade redovisningskonsulter i Sverige och finns med i registret mot penningtvätt, vilket innebär att vi genomgår regelbundna kvalitetskontroller. Med andra ord är vi en pålitlig tjänsteleverantör och vi kan hjälpa dig på vägen.

Kontakta Oss

Kontakta Oss Form Bild