Redovisningstjänster

Våra företagskunder är erfarna och ställer höga krav. De vet vad de behöver och kraven på oss att leverera rätt tjänster med hög kvalitet är stora. Vi har hjälpt mer än 500 företag att fokusera på att utveckla sin verksamhet, skapa lönsamhet och tillväxt.

Kontakta oss

Redovisnings-tjänster

Våra företagskunder är erfarna och ställer höga krav. De vet vad de behöver och kraven på oss att leverera rätt tjänster med hög kvalitet är stora. Vi har hjälpt mer än 500 företag att fokusera på att utveckla sin verksamhet, skapa lönsamhet och tillväxt.

Kontakta oss

Bokföring och redovisningstjänster

Vi hjälper er att utveckla ert bolag. Att bli mer digitala och effektiva så ni kan fokusera på det ni är bäst på – er affär. Vi avlastar er genom att göra det vi är bäst på – skapa struktur, ordning och reda så ni kan växa. 

Våra redovisningstjänster utgör basen av våra tjänster vi kan erbjuda.

Vi arbetar alltid med fasta priser och du kan öka eller minska tjänster från oss när din verksamhet ändras. Vi är 100% digitala och all bokföring sker online enligt god redovisningssed.

Bokföring och redovisnings-tjänster

Vi hjälper er att utveckla ert bolag. Att bli mer digitala och effektiva så ni kan fokusera på det ni är bäst på – er affär. Vi avlastar er genom att göra det vi är bäst på – skapa struktur, ordning och reda så ni kan växa.

Våra redovisningstjänster utgör basen av våra tjänster vi kan erbjuda.

Vi arbetar alltid med fasta priser och du kan öka eller minska tjänster från oss när din verksamhet ändras. Vi är 100% digitala och all bokföring sker online enligt god redovisningssed.

Våra tjänster

Vi har ett brett utbud av tjänster som vi tillsammans med dig som kund anpassar till vad just du och ditt företag behöver för att kunna utvecklas.

Z

Affärsplan

Om du ska bilda ett nytt bolag eller utveckla ditt bolag så kan vi hjälpa dig ta fram en affärsplan.

Z

Anläggningsregister

Vi upprättar anläggningsregister och löpande avskrivningar sker.

Z

Arbetsgivaravgifter

I samband med dina löner hjälper vi dig med rapporteringen av dina arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

Z

Balansrapporter

Varje månad ser du en balansrapport så du har koll på vilka tillgångar och skulder du har.

Z

Bokföring

Medan du fokuserar på din verksamhet sköter vi din löpande bokföring.

Z

Bokslut

Vi gör ditt bokslut och ser till att det blir korrekt.

Z

Budget

För att du lättare ska kunna planera din verksamhet ger vi dig underlag för ditt arbete med din företagsbudget.

Z

Inkomstdeklaration

Ditt företags inkomstdeklaration hjälper vi dig med och rapporterar också till Skatteverket.

Z

Kassaflödesanalys

När och där det behövs kan vi hjälpa dig ta fram en kassaflödesanalys.

Z

Kundfakturor

Vi kan fakturera dina kunder, följa upp betalningar samt skicka påminnelser när det behövs.

Z

Kvittohantering

Du kan lätt hantera dina kvitton digitalt via en app.

Z

Leverantörsfakturor

Vi sätter upp attestflöden, bokför och kan hantera betalning av dina leverantörsfakturor.

Z

Likviditetsbudget

Vi hjälper dig ha koll på din likviditet och upprättar en budget så du får överblick på dina pengar in och ut.

Z

Löner

Lönespecifikationer och din utläggshantering är något vi stöttar dig med.

Z

Moms

Momsredovisningen är något som vi hjälper dig med samtidigt som vi håller koll på datum och momssatser.

Z

Periodisk sammanställning

Vid försäljning till annat EU land kan vi hjälpa dig rapportera och skicka in en periodisk sammanställning till Skatteverket.

Z

Redovisning

Vi kan hjälpa dig med din kompletta redovisning inkl löpande bokföring, fakturering, avstämningar och rapporter.

Z

Resultatrapporter

Du ser månatliga resultatrapporter så du kan följa hur det går för ditt företag.

Z

Starta upp nytt bolag

Om du ska utvidga eller starta upp ny verksamhet hjälper vi dig med det.

Z

Årsredovisning

Vi gör din årsredovisning och ser till att Bolagsverket får den i tid.

Utbildning och föreläsningar

Många företagare upplever en frustration att hålla reda på alla nya regler. Vi på MoveByNumbers är vana föreläsare och utbildare. Vi lär våra kunder på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur man tillämpar regler i praktiken. Vilka nya regler behöver ni lära er?

Vi föreläser och utbildar inom:

Digitalisering och automatisering

Företagsutveckling, öka lönsamhet, tillväxtstrategier
Redovisning, bokföring och regelverk i praktiken
Excel

Rådgivning och konsultationer

Många företag jobbar ineffektivt och skulle behöva digitalisera och automatisera. Vi på MoveByNumbers effektiviserar redovisning och administration och har hjälpt mer än 500 företag att fokusera på att utveckla sin verksamhet, skapa lönsamhet och tillväxt. Hur effektiva är ni?

Vi erbjuder stöd och verktyg inom:

Digitalisering, integrationer och automatisering
Övergång till digitala lösningar med beprövad metodik
Kommunikation via Office365 internt och externt
i
GDPR i praktiken

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter – vilket är en garanti och kvalitetsstämpel för våra kunder att vi är seriösa, har ansvarsförsäkring, har rutiner och processer på plats.

Som kund hos oss kan vara säker på att de personer som arbetar med din redovisning kontinuerligt håller sig uppdaterad om ändringar som sker inom branschen. 

Vi blir löpande kvalitetsgranskade av vår branschorganisation. Vi följer aktuella lagar, regler och rekommendationer.

Kontakta oss

12 + 8 =